Adverteren in de juiste media

We werven voor media die zich op lezers richten met een specifieke interesse of overtuiging. En zoeken daarvoor adverteerders die in deze media passen. Voor de adverteerder is dat plezierig: hij of zij ‘past’ in het geheel waardoor een lezer zijn (reklame-)boodschap als nuttig zal ervaren. Voor de lezers klopt het dan ook: de adverteerder voegt iets toe. En de uitgever verzekert zijn bestaanszekerheid met de extra inkomsten. Laten we wel wezen: een adverteerder op de verkeerde plek, daar heeft eigenlijk niemand iets aan.

De media waar we voor werven:

Antroposofie Magazine                                                                                                                        (tijdschrift, website, nieuwsbrief)                                                                                                                                                    Voor mensen met een uitgesproken voorkeur voor duurzaam leven, persoonlijke ontwikkeling, biologisch (-dynamische) voeding, natuurcosmetica, en antroposofische vormen van zorg en onderwijs. Voor alle advertentiemogelijkheden: Tariefkaart 2017 AM

Kiind                                                                                                                                                         (tijdschrift, website, nieuwsbrief, Kiindfestival)                                                                                                 Kiind is hét tijdschrift voor bewuste ouders. Lezers kunnen ervan op aan dat bedrijven die bij Kiind adverteren duurzaam zijn én door Kiind gewaardeerd worden.                                                                      Voor alle advertentiemogelijkheden: Tariefkaart Kiind 2017

Motief                                                                                                                  (tijdschrift)                                                                                                                                                    Motief is de ledenuitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland. De lezers hebben een uitgesproken voorkeur voor antroposofie, persoonlijke ontwikkeling, biologisch (-dynamische) voeding en antroposofische gezondheidszorg.                                                                                                               Voor alle advertentiemogelijkheden: Tariefkaart 2017 MOTIEF

Tijdschrift voor Yoga                                                                                         (tijdschrift)                                                                                                                                                Tijdschrift voor Yoga is al 27 jaar hét tijdschrift voor Nederlandstalige (Nederlandse en Belgische) yogacursisten, -docenten en andere belangstellenden.                                                                             Voor alle advertentiemogelijkheden: Tijdschrift voor Yoga 2016 – tarieven