Adverteren in de juiste media

We werven voor media die zich op lezers richten met een specifieke interesse of overtuiging. En zoeken daarvoor adverteerders die in deze media passen. Voor de adverteerder is dat plezierig: hij of zij ‘past’ in het geheel waardoor een lezer zijn (reklame-)boodschap als nuttig zal ervaren. Voor de lezers klopt het dan ook: de adverteerder voegt iets toe. En de uitgever verzekert zijn bestaanszekerheid met de extra inkomsten. Laten we wel wezen: een adverteerder op de verkeerde plek, daar heeft eigenlijk niemand iets aan.

De media waar we voor werven:

Antroposofie Magazine                                                                                                                        (tijdschrift, website, nieuwsbrief)                                                                                                                                                    Voor mensen met een uitgesproken voorkeur voor duurzaam leven, persoonlijke ontwikkeling, biologisch (-dynamische) voeding, natuurcosmetica, en antroposofische vormen van zorg en onderwijs. Voor alle advertentiemogelijkheden: Tariefkaart 2017 AM

Kiind                                                                                                                                                         (tijdschrift, website, nieuwsbrief, sociale media)                                                                                                 Kiind is een community van 239.164 ouders met jonge kinderen, die graag  eerlijke producten met weinig milieu-impact kopen.                                                                                                                        Voor alle advertentiemogelijkheden: Tariefkaart Kiind 2017

Motief                                                                                                                  (tijdschrift)                                                                                                                                                    Motief is de ledenuitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland. De lezers hebben een uitgesproken voorkeur voor antroposofie, persoonlijke ontwikkeling, biologisch (-dynamische) voeding en antroposofische gezondheidszorg.                                                                                                               Voor alle advertentiemogelijkheden: Tariefkaart 2017 MOTIEF

Tijdschrift voor Yoga                                                                                         (tijdschrift)                                                                                                                                                Tijdschrift voor Yoga is al 27 jaar hét tijdschrift voor Nederlandstalige (Nederlandse en Belgische) yogacursisten, -docenten en andere belangstellenden.                                                                             Voor alle advertentiemogelijkheden: Tariefkaart 2017 Tijdschrift voor Yoga